Regionální veletrh FIF 2018

12. regionální veletrh fiktivních firem Praha

Ve středu 24. ledna 2018 jsme na naší škole přivítali návštěvníky jubilejního v pořadí již 12. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem. Letos opět bylo pět soutěží. Zúčastněné firmy se mohly utkat o hlavní cenu veletrhu za prodejní činnost, o cenu v prezentování svého výrobku v odborném i diváckém hodnocení, o nejlepší leták a v tajné soutěži, kterou představoval elektronický test odborných znalostí. Koodinátorkou veletrhu fiktivních firem byla opět Ing. Marcela Pohanová.

Účast se stabilizovala a podobně jako v minulých letech, jsme přivítali celkem 27 firem (z toho tři z naší školy) z 15 škol. Tradičně přijíždí fiktivní firmy z Písku, Příbrami, Mostu, Prahy, Hořovic, Plzně, Mělníka, Benešova, Brna a Liberce aj. Letos poprvé přijela skupina i z Brna.

Vrcholem a hlavním oceněním veletrhu je samozřejmě trofej za prodejní činnost. Tato kategorie vypovídá o obchodních dovednostech zaměstnanců firmy na stánku (včetně obchodování v cizím jazyce) i o věcné a formální správnosti vyplňování a vedení dokladů. V této kategorii nakonec zvítězila fiktivní firma Bohem Tour, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno. Na stupních vítězů za nimi skončila firma Progress life, s. r. o. - divize Floria s. r. o. z OA a JŠ s právem SJZ Písek a na třetím místě Armies Shop, s. r. o. z SOŠ a SOU Hořovice.

Soutěž o nejlepší leták byla jako obvykle hodnocena už před samotným začátkem veletrhu. Hodnotící komisi poněkud překvapily často zjevné gramatické či typografické chyby, které letáky obsahovaly. Je škoda, když si firmy své výtvarné snažení kazí těmito zdánlivě drobnými, ale velmi výraznými maličkostmi. Nicméně i tak se mezi soutěžními příspěvky našly kvalitní materiály. Ten vůbec nejlepší nakonec představila firma Top Silver, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno. Vyzdvihněme též naší domácí firmu Chapeau Tattoo, s. r. o., která se v této soutěži umístila na  2. místě.

Tradiční součástí veletrhu je i soutěž v prezentacích, kde se hodnotí jednak vizuální zpracování prezentace, jednak samotné vystoupení zástupců firem, přičemž paralelně probíhají dvě hodnocení. Jedno vede odborná porota, druhé přítomní diváci z řad návštěvníků veletrhu. V odborném hodnoceních s přehledem zvítězili studenti z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno fiktivní firma Bohem Tour, s. r. o.  na 1. místě a Top Silver, s. r. o. na 2. místě. Kvalita studentských prezentací stále roste a dokáží zaujmout široké spektrum diváků.

Tajnou soutěží letošního veletrhu byl tentokráte odborný test, který se vyplňoval elektronicky na mobilech, tabletech nebo PC. Test byl přístupný pouze 15 min. Po časovém uzavření testu bylo ihned známo pořadí soutěžících. Zúčastnilo se celkem jen 24 zástupců (především ředitelů) fiktivních firem. Vítězství si nakonec opět odnesly fiktivní firmy z OA a VOŠ z Příbrami - Rest, s. r. o.CuBeFit, s. r. o. Na 3. místě úspěšná firma Bohem Tour, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno.

Pohledem na výsledky lze snadno zjistit, že nejúspěšnější firmou letošního veletrhu byla brněnský Bohem Tour, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno. Ostatní umístění v čele jednotlivých kategorií lze blíže prozkoumat v přehledu níže.

Všem zúčastněným školám, firmám i porotcům děkujeme za účast na našem veletrhu a věříme, že se k nám za rok zase rádi vrátí. Děkujeme též našim firmám za důstojnou reprezentaci školy i organizační výpomoc. Se všemi se již teď těšíme příští rok na viděnou ve středu 30. ledna 2019 při 13. ročníku, na který všechny srdečně zveme!

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 12. RVFF 2018

Prodejní činnost (hlavní cena):

 • 1. místo – Bohem Tour, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
 • 2. místo – Progress life, s. r. o. - divize Floria OA a JŠ s právem SJZ Písek
 • 3. místo – Armies Shop, s. r. o. z SOŠ a SOU Hořovice

Nejlepší leták:

 • 1. místo – Top Silver, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
 • 2. místo – Chapeau Tattoo, s. r. o. z OA Vinohradská Praha 2
 • 3. místo – Progress, s. r. o. divize Caffeteria-svět kávy OA a JŠ s právem SJZ Písek

Nejlepší prezentace – hodnocení odborné poroty:

 • 1. místo – Bohem Tour, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
 • 2. místo – Top Silver, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
 • 3. místo – Do An Hanoi, s. r. o. z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Nejlepší prezentace – divácké hodnocení:

 • 1. místo – Bohem Tour, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
 • 2. místo – Do An Hanoi, s. r. o. z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
 • 3. místo – Party-Agency, s. r. o. z OA Vinohradská Praha 2

Nejlepší test odborných znalostí (tajná soutěž):

 • 1. místo – Rest, s. r. o. OA a VOŠ  Příbram
 • 2. místo – CuBeFit, s. r. o. OA a VOŠ Příbram
 • 3. místo – Bohem Tour, s. r. o. z OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno

- Ing. Marcela Pohanová -