Informace pro maturanty

Dne 15. 10. 2020 vstupuje v účinnost novela vyhlášky k maturitním zkouškám, (vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020) která, v souladu se změnou školského zákona, významně mění celou maturitní zkoušku. Ke stažení s vyznačením změn je na stránkách MŠMT zde.

Opatření MŠMT k maturitním zkouškám 2021

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2021

Návrh způsobu hodnocení profilových maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2021 ve znění novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Dopis maturantům
Vytisknout