Žaluzie 2

Dodání a instalace žaluzií do učeben, zadání je zde