Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2022.


Zde bude postupně zveřejněno:
Hodnocení účastníků 1. kola přijímacího řízení 
Seznam přijatých uchazečů
Přehled o přijímání

Další informace a formuláře

Vytisknout