8. regionální veletrh FIF

„Zde máte firemní vizitku, budeme rádi, když se na nás opět obrátíte…” Nejen tato památná věta se ozývala v prostorách naší akademie ve středu 29. ledna 2014. Probíhal zde totiž již 8. ročník tradičního regionálního veletrhu fiktivních firem, který pořádá každoročně naše akademie. Na veletrh se sjedou firmy nejen z blízkého okolí, aby se zde popraly o přední umístění v řadě vyhlašovaných soutěží.

V letošním roce se našeho veletrhu zúčastnilo 17 škol (včetně té naší), které s sebou přivezly celkem 26 fiktivních firem. Dvěma zástupci naší školy byly fiktivní firmy Hours of Fame, s. r. o.Royal Rose, s. r. o. Jak je patrné, konkurence na veletrhu byla poměrně veliká.

Zahájení veletrhu se zhostili na výbornou moderátoři Filip KnittlTereza Schierreichová ze 4. B a během úvodní řeči mohli k mikrofonu pozvat i čestnou návštěvu – radní hlavního města Prahy pro oblast školství Mgr. Ludmilu Štvánovou. V letošním roce k nám celkově zavítalo mnoho VIP hostů, zejména z VŠE, kteří se s nadšením chopili úlohy porotců. Kulturní program tradičně zahájil školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Milana Brožka z Prošku, kterému za to patří poděkování. Nové oživení přineslo vystoupení Christophera Mumby ze 3. B, jenž zde zazpíval svou vlastní píseň.

V čem se letos soutěžilo? Stálicí veletrhu je soutěž v elektronické prezentaci firem, kterou hodnotila odborná porota složená z vyučujících, absolventů a hostů z jiných škol pod vedením Mgr. Vladislavy Kolářové. Prezentace hodnotili v samostatné soutěži také diváci, letos studenti 4. A a 4. B, kteří ovšem nemohli volit naše zástupce, neboť cílem naší soutěže je snaha zachovat nejen co největší objektivitu, ale také profesionalitu vystupujících – proto byly letos nastaveny povinné náležitosti prezentací, což soutěžní vystoupení posunulo zase o kousek dál. Zde je na místě pochlubit se naším úspěchem. Filip Knittl (4. B) a Tereza Kačkošová (4. A), zástupci naší firmy Hours of Fame, s. r. o., v široké konkurenci 25 firem vybojovali 3. místo. Gratulujeme!

Po loňském úspěchu zůstala zachována i soutěž o nejlepší leták. Porotu tvořilo celkem 34 studentů ze 2., 3. a 4. ročníku a ani zde se naše firma neztratila. Royal Rose, s. r. o. získala v konkurenci 22 firem 2. místo za které jim také patří velká gratulace. Také letáky měly povinné náležitosti. Je nutno dodat, že jak zde, tak i u prezentací většina firem náležitosti dodržela.

Veletrh letos zpestřila i tajná soutěž, ve které se hodnitla nejlepší vizitka. Soutěžní příspěvky (zúčastnilo se 24 firem) byly hodnoceny studenty naší školy pod vedením absolventky Michaely Stádníkové, jež byla také velmi úspěšnou zástupkyní loňské fiktivní firmy Wellpes, s. r. o. Mnohé vizitky byly pojaty velmi profesionálně, i když výběr prvního místa byl celkem jasný. Firma ADOPCE, s. r. o.Žatce zaujala všechny porotce na první pohled. Velký boj se ale strhl o další místa, a tak není překvapením, že byla např. tři čtvrtá místa. Je nutné podotknout, že nebyla hodnocena kvalita tisku či laminování, ale pouze nápad, kreativita a celkový desing.

Hlavní cena se udílela za propagační činnostobchodní dovednosti, kterými se firmy prezentovaly na svém stánku. Zde jednoznačně zvítězila firma Království zvířat, s. r. o.Mostu. Firmy byly hodnoceny nejen porotci z řad VIP hostů, ale také našimi profesory, kteří je hodnotili i v cizojazyčné komunikaci. V této soutěži se ovšem opět naše firmy neztratily. 5. místo začínající firmy Royal Rose, s. r. o.8. místo firmy Hours of Fame, s. r. o. hovoří o velkém nasazení a touze se v konkurenci neztratit.

Při vyhlašování výsledků došlo i na tři mimořádná ocenění. Toto ocenění získala firma (V)Čelaphone, s. r. o. za skvělý propagační předmět, Veronika Pražanová z firmy Fresh Catering, s. r. o. za úchvatně vyřezávané ovoceLucie Dinterová z firmy Maniére & Lacroa, s. r. o. za vlastní oděvní návrhy ve firemním katalogu.

Velká gratulace patří všech medailistům našeho veletrhu, velké díky patří všem firmám a všem přítomným, kteří náš veletrh navštívili, zúčastnili se a podpořili tak myšlenku fiktivních firem. V příštím roce, na 9. ročníku našeho veletrhu, se budeme těšit na shledanou.

Nejlepší leták:

 • 1. místo – Enigma Photography, s. r. o. (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most)
 • 2. místo – Royal Rose, s. r. o. (OA, Praha 2, Vinohradská 38)
 • 3. místo – Top Silver, s. r. o. (OA a VOŠ obchodní Brno)

Nejlepší vizitka (soutěžní vizitky k nahlédnutí v .pdf):

 • 1. místo – ADOPCE, s. r. o. (OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec)
 • 2. místo – VikiAir, a. s. (SPŠ dopravní, Praha 5)
 • 3. místo – RE-FRESH, s. r. o. (OA a VOŠ Příbram)

Nejlepší prezentace – divácké hodnocení:

 • 1. místo – Extra, s. r. o. (Gymnasium Otokara Březiny a SOŠ Telč)
 • 2. místo – Jizeran, s. r. o. (OA Liberec)
 • 3. místo – Magic Weddings, s. r. o. (OA a VOŠ Příbram)

Nejlepší prezentace – hodnocení odborné poroty:

 • 1. místo – Royal Beach, s. r. o. (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most)
 • 2. místo – Lila, s. r. o. (OA a VOŠ obchodní Brno)
 • 3. místo – Hours of Fame, s. r. o. (OA, Praha 2, Vinohradská 38)

Prodejní činnost (hlavní cena):

 • 1. místo – Království zvířat, s. r. o. (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most)
 • 2. místo – Extra, s. r. o. (Gymnasium Otokara Březiny a SOŠ Telč)
 • 3. místo – Lila, s. r. o. (OA a VOŠ obchodní Brno)

Mimořádná ocenění:

 • (V)Čelaphone, s. r. o. (SOŠ Čelákovice) za skvělý propagační předmět
 • Veronika Pražanová, Fresh Catering, s. r. o. (SOŠ a SOU Polička) za úchvatně vyřezávané ovoce
 • Lucie Dinterová, Maniére & Lacroa, s. r. o. (Dvořákovo gymnasium a SOŠ ekonomická Kralupy nad Vltavou) za vlastní oděvní návrhy
Fotografie z veletrhu
Video z veletrhu