• Obchodní akademie Vinohradská

  Obchodní akademie Vinohradská

 • Premianti v II. pololetí 2020/2021

  18.10.2021 | Druhé pololetí uplynulého školního roku bylo v pořadí třetím, které drasticky poznamenala koronavirová opatření. Ačkoliv metody distanční výuky jistě pokročily na straně učitelů i žáků, nelehce se přijímá skutečnost, že čtvrťáci se podívali do školy už jen o maturitách, druháci a třeťáci absolvovali prezenčně pouhé 3 z 20 výukových týdnů, prvňáci o dva více.
 • Sportovní den - podzim 2021

  12.10.2021 | Pohybové aktivity
 • Červnový Turistický den

  30.09.2021 | Turistický den s pořadovým číslem 42 proběhl 29. června 2021 a byl od svého předchůdce časově vzdálen 21 měsíců – čtyři obvyklé termíny nám mezitím zhatila kovidová uzávěra. Průvodci z tehdejších tříd 3. C a 3. D se na svoje trasy připravovali už v září, ke slovu se ovšem dostali až na úplný závěr školního roku
 • SVĚTLUŠKY aneb Akce prosluněná lidskostí

  07.09.2021 | Na začátku je krátká pozvánka Nadačního fondu Českého rozhlasu k účasti na charitativní akci s názvem SVĚTLUŠKA (více na www.svitis.cz).
 • OBCHODNÍ KORESPONDENCE ZA HRANICÍ

  28.06.2021 | Jelikož letošní učební praxe probíhala distančně, žáci pracující na mezinárodním projektu Erasmus+ měli možnost si tyto dva týdny zpestřit a vyměnit si dopisy s našimi maďarskými partnery.