"Šablony"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „OA Vinohradská Šablony“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a zaměřen na vzdělání učitelů.

vyzaduji

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem OA Vinohradská Šablony, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005750. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017.

 

 

 

Vytisknout