• Zveřejnění informací

    27.09.2018 | Zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (je také zveřejněno ve složce Dokumenty)
  • Záznam z pedagogické rady

    27.09.2018 | Záznam z jednání pedagogické rady školy dne 3. 9. zveřejněný na žádost žadatele s vymazáním údajů, které podle platných zákonů nelze zveřejňovat
  • GDPR

    27.09.2018 | Náklady na GDPR k 22. 5. 2018