Kontakty 2019/2020

Vedení školy
Ředitel: RNDr. Milan Macek, CSc. 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)
1. zástupkyně ředitele: Ing. Ivana Jandová 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)
2. zástupce ředitele: Mgr. Ivan Kořínek 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)
Sekretariát a ekonomický úsek
Vedoucí sekretariátu: Ing. Mgr. Helena Horáková 778 534 316, 778 534 317 (informace, omluvy nepřítomnosti, vzkazy učitelům)
Vedoucí ekonomického úseku:  Šárka Flemrová 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)
Mzdová účetní: Ing. Ivana Čechová 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)

Ing. Milada Jarolímová 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)
Provozní úsek
Školník: Jiří Lupínek 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)
Recepční: Ludmila Sudková 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)

Milan Horák 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy)
Výchovný poradce
Pro 1. až 4. ročník: PhDr. Naděžda Fuková 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Školní metodik prevence
Pro 1. až 4. ročník: Ing. Zdenka Mlčochová 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Učitelé
Adamovičová Jitka, Mgr. jitka.adamovicova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Adamus Marián, PhDr. marian.adamus@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Bavšenkovová Blanka, Ing. blanka.bavsenkovova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Bek Petr, Mgr. petr.bek@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Brožek Milan, Mgr. milan.brozek@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Budínová Hana, Ing. hana.budinova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Císař Vladimír, Mgr. vladimir.cisar@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Cmunt Kamil, Mgr. kamil.cmunt@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Částková Emilie emilie.castkova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Doubravová Květoslava, Mgr. kveta.doubravova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Dunovský Marek, Mgr., Bc. marek.dunovsky@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Eisenbergerová Hana, PaedDr. hana.eisenbergerova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Fišerová Marie, Ing., PhD. marie.fiserova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Fuková Danuše, Ing. danuse.fukova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Fuková Naděžda, PhDr. nadezda.fukova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Fuňková Alena, Ing. alena.funkova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Hartl Miroslav, Mgr. miroslav.hartl@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Hejk Jan, PhDr. jan.hejk@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Chrzanowská Babeta, PhDr. babeta.chrzanowska@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Jedličková Karla, Mgr. karla.jedlickova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Kadlec Peter petr.kadlec@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Kašparová Věra, Ing. vera.kasparova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Kašparová Věra, Ing. vera.kasparova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Koláčková Hana, Ing. hana.kolackova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Kolářová Vladislava, Mgr. vladislava.kolarova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Kolářová Dagmar, Mgr. dagmar.kolarova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Koňařík Stanislav, RNDr. stanislav.konarik@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Koňaříková Kateřina katerina.konarikova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Kubánková Jana, PaedDr. jana.kubankova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Lacigová Ivana ivana.lacigova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Legat Petr, Mgr. petr.legat@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Linhartová Jana, Mgr. jana.linhartova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Lojdová Eva, RNDr. eva.lojdova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Malá Janka, PhDr. janka.mala@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Mlčochová Zdenka, Ing. zdenka.mlcochova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Müllerová Eva, PhDr. eva.muellerova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Nápravník Martin, Mgr. martin.napravnik@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Navarro Irena, Ing. irena.navarro@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Nejedlá Lenka, Ing. lenka.nejedla@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Pilzová Kateřina, Mgr. katerina.pilzova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Pipíšková Slamková Mária, Ing.  maria.slamkova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Pohanová Marcela, Ing. marcela.pohanova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Růzha Jaromír, Ing., Bc. jaromir.ruzha@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Šindelková Darja, Ing. darja.sindelkova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Šrámková Eva, Ing. eva.sramkova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Truncová Hana, Ing. hana.truncova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Vavříková Ivona Mgr. ivona.kestlova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Vejtasová Yveta, Mgr. yveta.vejtasova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Vlková Hana, Mgr. hana.vlkova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Voldřichová Tamara, Mgr. tamara.voldrichova@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Voska Ivo, Mgr. ivo.voska@oavin.cz 778 534 316, 778 534 317 (přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 – Praha 8, tel.: 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz 
Vytisknout