Školská rada

Členové školské rady

Bc. Dana Švarcová, předsedkyně (od 18. 11. 2014), PhDr. Babeta Chrzanowská (od 22. 11. 2016), Mgr. Ondřej Machů (od 1. 9. 2015), Ing. Marie Fišerová, Ph. D. (od 18. 11. 2014), Mgr. Ivan Kořínek (od 18. 11. 2014)

Zápisy a usnesení z jednání školské rady

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 24. října 2017

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 22. března 2017

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 12. prosince 2016

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 31. října 2016

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 3. listopadu 2015

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 26. srpna 2015

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 11. prosince 2014

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 18. listopadu 2013

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 23. října 2012


Usnesení z jednání školské rady

Usnesení z jednání dne 6. 10. 2011

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, Ph. D., JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady:
Jarmila Svobodová
Nepřítomní členové školské rady:
PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Projednání novely školního řádu.
Usnesení: ŠR schvaluje školní řád s účinností od 10. 10. 2011.
Hlasování 4/0/0

2. Informace o pokračujících jednáních o stavbě tělocvičny (pozemek je od 1. 10. 2010 v nájmu školy, škola požádala o investiční příspěvek na stavbu).

Usnesení: ŠR bere na vědomí informaci o krocích školy k pokračování stavby tělocvičny.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 29. 11. 2010

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady:
JUDr. František Hoffman
Nepřítomní členové školské rady:
PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010.
Usnesení: ŠR schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010.
Hlasování 4/0/0


2. Informace o jednáních o stavbě tělocvičny (pozemek je od 1. 10. 2010 v nájmu školy, škola požádala o investiční příspěvek na stavbu).
Usnesení: ŠR bere na vědomí informaci o krocích školy k pokračování stavby tělocvičny.
Hlasování 4/0/0


3. Informace o webových stránkách školy (grafická a technická úprava, zkušební provoz žákovské knížky).
Usnesení: ŠR bere na vědomí informaci o webových stránkách školy.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 23. 6. 2010

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Nepřítomní členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada bere na vědomí informaci o inspekční zprávě ČŠI.
Hlasování 5/0/0


2. Školská rada schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Hlasování 5/0/0

3. Školská rada bere na vědomí informaci o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011.
Hlasování 5/0/0

4. Školská rada vzala na vědomí informaci o pokračujících překážkách pro získání pozemku školního dvora a žádá ředitele školy, aby požádal zřizovatele o investiční příspěvek na výstavbu tělocvičny na rok 2011.
Hlasování 5/0/0

 

Usnesení z jednání dne 11. 11. 2009

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Nepřítomní členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009.
Hlasování 5/0/0

2. Školská rada bere na vědomí vydání školních vzdělávacích programů Obchodní akademie – ekonomika a podnikání, Obchodní akademie – cestovní ruch, Ekonomické lyceum k 1. 9. 2009.
Hlasování 5/0/0

3. Školská rada bere na vědomí návrh rozpočtu školy na rok 2009 v aktuálním znění.
Hlasování 5/0/0

4. Školská rada bere na vědomí informaci o akcích ke 100. výročí školy.
Hlasování 5/0/0

 

Usnesení z jednání dne 25. 3. 2009

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady:
PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Jednací řád školské rady.
Hlasování 5/0/0

2. Školská rada volí p. Václava Kinského (zvolen do školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky) za předsedu školské rady.
Hlasování 5/0/0

3. Školská rada bere na vědomí informaci o pozastavení budování tělocvičny z důvodu nevypořádaného vlastnictví pozemku školního dvora. Školská rada podporuje výstavbu tělocvičny a opakovaně žádá Hlavní město Prahu o urychlení převodu tohoto pozemku od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování 5/0/0

4. Školská rada schvaluje rámcový postup zasedání v roce 2009 (červen 2009 – projednání školního vzdělávacího programu, říjen nebo listopad 2009 – projednání dalších materiálů).
Hlasování 5/0/0

 

Usnesení z jednání dne 21. 10. 2008

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2007/2008.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje Školní řád s tím, že změny v § 7 vstoupí v účinnost až dnem spuštění přístupového systému.
Hlasování 4/0/0
3. Školská rada bere na vědomí informaci o pozastavení budování tělocvičny z důvodu nevypořádaného vlastnictví pozemku školního dvora. Školská rada podporuje výstavbu tělocvičny a záměr jejího otevření ke 100. výročí založení školy a žádá Hlavní město Prahu o urychlení převodu tohoto pozemku od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování 4/0/0

4. Školská rada vzala na vědomí informaci o průběhu výměny oken a generální opravy dveří v budově a posunutém termínu ukončení 30. 11. 2008
Hlasování 4/0/0

5. Školská rada opětovně konstatuje, že v souvislosti se zavedením parkovacích zón není možné před školou parkovat mimo dobu od 6:00 do 8:00 hodin. To velmi komplikuje zásobování školy a údržbové práce. Školská rada podporuje snahu školy o zajištění možnosti příležitostného parkování před školou.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 14. 11. 2007

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2006/2007.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2007/2008.
Hlasování 4/0/0

3. Školská rada bere na vědomí informaci o pozastavení budování tělocvičny z důvodu nevypořádaného vlastnictví pozemku školního dvora. Školská rada podporuje výstavbu tělocvičny a záměr jejího otevření ke 100. výročí založení školy a žádá Hlavní město Prahu o urychlení převodu tohoto pozemku od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování 4/0/0

4. Školská rada vzala na vědomí informaci o záměru výměny oken a generální opravy dveří v budově a tento záměr podporuje.
Hlasování 4/0/0

5. Školská rada konstatuje, že v souvislosti se zavedením parkovacích zón není možné před školou parkovat mimo dobu od 6:00 do 8:00 hodin. To velmi komplikuje zásobování školy a údržbové práce. Školská rada podporuje snahu školy o zajištění možnosti příležitostného parkování před školou.
Hlasování 4/0/0


Usnesení z jednání dne 17. 4. 2007

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada konstatuje splnění usnesení z minulého jednání.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje Školní řád Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38.
Hlasování 4/0/0

3. Školská rada bere na vědomí:
 a) Informace o přijímacích zkouškách do 1. ročníků ve šk. roce 2006/2007,
 b) Informace o maturitních zkouškách ve šk. roce 2006/2007,
 c) Informace o sponzorském daru Nadace ČEZ ve výši 500 tis. Kč.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 14. 11. 2006

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada konstatuje splnění usnesení z minulého jednání.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje Výroční zprávu Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2005/2006.
Hlasování 4/0/0

3. Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2006/2007.
Hlasování 4/0/0

Usnesení z jednání dne 13. 2. 2006

Přítomní členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Jednací řád školské rady.
Hlasování 6/0/0

2. Školská rada zvolila za předsedu p. Václava Kinského.
Hlasování 5/0/1

3. Školská rada schvaluje Školní řád Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38.
Hlasování 6/0/0

4. Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2005/2006.
Hlasování 6/0/0

5. Školská rada doporučuje řediteli školy požádat zřizovatele o souhlas s vydáním stipendijního řádu , podle něhož lze studentům poskytovat prospěchové stipendium, viz § 30 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn.
Hlasování 6/0/0
Vytisknout