Soutěž MD – DAL Znojmo

22. – 23. března se konal ve Znojmě 15. ročník celostátního kola v účetnictví MD – DAL. Do finálového kola postoupilo na základě výsledků semifinálové části nejlepších 100 studentů z 52 středních škol.

Naši školu reprezentovali studenti Nela Šturmová ze 4. D a Miloslav Vlček ze 4. A. Oba studenti byli úspěšní. Miloslav Vlček obsadil 10. místo, získal diplom a věcnou cenu. Nela Šturmová se umístila v první polovině účastníků. Oba získali certifikáty o úspěšném absolvování soutěže

Děkujeme za reprezentaci školy.

- Ing. Hana Koláčková -