Školní firma opět na veletrhu fiktivních firem v Písku

Na letošním jubilejním 30. ročníku veletrhu fiktivních firem na OA Písek 6. června 2023 reprezentovala fiktivní firma Second Chance Clinic, s. r. o. naši školu.

Úchvatné prostory této školy se na jeden den staly naším druhým domovem. Průběh příprav i celého veletrhu hodnotíme velice pozitivně i přesto, že se nám nepodařilo odnést si žádnou z cen. Jsme rádi, že se naše firma mohla zúčastnit. Veletrh nám přinesl spoustu nových poznatků a nápadů, které určitě hodláme zrealizovat na příštích veletrzích.

Velké díky patří především organizátorům veletrhu a všem zúčastněným. Jsme velice rádi, že jsme mohli být u tak významné události. Děkujeme za podporu a těšíme se na další shledání a příležitosti pro reprezentaci naší firmy.

 - Viktorie Šulcová, sekretariát, Second Chance Clinic, s. r. o., vyučující Ing. Marcela Pohanová -