Simulovaný soud na právnické fakultě

Dne 11. dubna 2022 se třída 3. D zúčastnila simulovaného soudního jednání v případu „Střelba na zloděje“ v budově Právnické fakulty UK. Dva týdny před simulovaným soudem naši třídu navštívily studentky právnické fakulty, které nás seznámily s projednávaným případem. Měly pro nás připravený scénář a přidělily každému z nás role – soudců, státních zástupců, obhájců, znalce v oboru balistiky a ve zdravotnictví, role poškozených, obžalovaného, svědků a zapisovatele. Poté nám vysvětlily postup, kterým budeme dokazovat nebo vyvracet obžalobu.

Po příchodu na fakultu jsme dostali taláry a přesunuli jsme se do soudní síně, kde jsme všichni zaujali svá místa. Studentky nám pomáhaly při vedení soudního jednání a radily v jeho průběhu. Projednávaný případ se týkal vykradené sběrny kovů, kde její majitel při obraně svého majetku postřelil legálně drženou zbraní oba pachatele. Ti se pak obrátili na soud a žádali odškodnění a náhradu léčby.  Po vyslechnutí všech účastníků pak soud rozhodl o trestu pro obžalovaného majitele sběrny.

Pro nás to byla velice zajímavá zkušenost a také i samotná návštěva nádherné budovy architekta Jana Kotěry byla zážitkem. Ne nadarmo je často využívaná našimi i zahraničními filmaři.

- PhDr. Eva Müllerová, Karolína Raatzová 3. D a foto Kateřina Krásná 3. D

Simulovaný soud na právnické fakultě 2022  Simulovaný soud na právnické fakultě 2022  Simulovaný soud na právnické fakultě 2022  Simulovaný soud na právnické fakultě 2022