Podzimní turistika čtvrťáků

Studenti maturitního ročníku OACR absolvovali na přelomu září a října několik akcí, jimiž si trochu vylepšili redukovanou cestovní bilanci kovidové doby. Při Sportovním dni 30. 9. mnozí zvolili vycházku k oppidu na Závisti nebo cyklistickou projížďku podél Vltavy a Dalejského potoka, Turistický den 5. 10. obsahoval trasy Skvosty pražského baroka (4. C) a novou verzi Prokopského údolí (4. D).

Péčí paní kolegyně Yvety Vejtasové se pro obě třídy premiérově uskutečnil 29. 9. autokarový výlet na Karlovarsko. Zámek v Bečově nad Teplou nabídl fenomenální relikviář sv. Maura, s nímž se mohou mezi movitými památkami Česka porovnávat leda korunovační klenoty, městská památková rezervace Loket upoutala panoramatem nad meandrem Ohře. Studenti pak vedli komentovanou vycházku po Karlových Varech, jež si čerstvě užívají zápis mezi Světové dědictví UNESCO, a program příjemně uzavřeli exkurzí v Becherovce.

S třídou 4. D jsme se 13. 10. po dvou letech vypravili vlakem do Kutné Hory, která je už čtvrtstoletí v elitním Světovém dědictví. Vycházka centrem zahrnovala též nahlédnutí do Jezuitské koleje s muzeem umění GASK, detailní pozornost pak náležela jedné z našich top sakrálních památek, gotické katedrále sv. Barbory. Exkurze v Českém muzeu stříbra obsahovala muzejní důl, skanzen a v Hrádku výstavu o Václavu II. Odpolední krátký přejezd mířil do předměstí Sedlec, jehož cisterciácká katedrála, starší než její slavnější městská kolegyně, nese otisk Santiniho geniality. Závěr tradičně patřil zamyšlení nad pomíjivostí života při návštěvě hřbitovní kostnice, svou výzdobou patrně nejproslulejší na světě.    

- RNDr. Stanislav Koňařík -

Podzimní turistika Podzimní turistika Podzimní turistika Podzimní turistika Podzimní turistika 
 Podzimní turistikaPodzimní turistika Podzimní turistika  Podzimní turistikaPodzimní turistika 
 Podzimní turistikaPodzimní turistika  Podzimní turistikaPodzimní turistika Podzimní turistika 
 Podzimní turistikaPodzimní turistika  Podzimní turistikaPodzimní turistika  
Vytisknout