Červnový Turistický den

Turistický den s pořadovým číslem 42 proběhl 29. června 2021 a byl od svého předchůdce časově vzdálen 21 měsíců – čtyři obvyklé termíny nám mezitím zhatila kovidová uzávěra. Průvodci z tehdejších tříd 3. C a 3. D se na svoje trasy připravovali už v září, ke slovu se ovšem dostali až na úplný závěr školního roku, kdy za slunečného počasí obstarali vycházky Labyrintem Starého Města a Josefovem do Anežského kláštera. Poděkujme jim a chcete-li, zavzpomínejte na turistický začátek léta prostřednictvím fotografií od 11 autorů.

- RNDr. Stanislav Koňařík -

 Turistický den 29. 6. 2021, 1 Turistický den 29. 6. 2021, 2 Turistický den 29. 6. 2021, 3 Turistický den 29. 6. 2021, 4 Turistický den 29. 6. 2021, 5 Turistický den 29. 6. 2021, 6
 Turistický den 29. 6. 2021, 7 Turistický den 29. 6. 2021, 8 Turistický den 29. 6. 2021, 9 Turistický den 29. 6. 2021, 10 Turistický den 29. 6. 2021, 11 Turistický den 29. 6. 2021, 12
 Turistický den 29. 6. 2021, 13 Turistický den 29. 6. 2021, 14 Turistický den 29. 6. 2021, 15 Turistický den 29. 6. 2021, 16 Turistický den 29. 6. 2021, 17 Turistický den 29. 6. 2021, 18
 Turistický den 29. 6. 2021, 19 Turistický den 29. 6. 2021, 20 Turistický den 29. 6. 2021, 21 Turistický den 29. 6. 2021, 22 Turistický den 29. 6. 2021, 23 Turistický den 29. 6. 2021, 24
 Turistický den 29. 6. 2021, 25 Turistický den 29. 6. 2021, 26 Turistický den 29. 6. 2021, 27 Turistický den 29. 6. 2021, 28 Turistický den 29. 6. 2021, 29 Turistický den 29. 6. 2021, 30
Vytisknout