Za poznáním Hradu, Kolumbie i Německa

Kancelář prezidenta republiky začátkem prosince opět záslužně zpřístupnila školám reprezentační prostory Pražského hradu, čehož jsme využili pro třídy 1. C, 1. D a 2. D. Aranžmá bylo tentokrát zvlášť působivé, neboť dvě desítky palácových místností – od opulentního Španělského sálu po salony známé z akcí hlavy státu – měly historické adventní ladění. Trubači Hradní stráže nás přivítali koledami, interiéry byly opatřeny vánočními stromky, květinovými kreacemi a betlémy ze základních škol. Počasí přidalo bonus v podobě východu slunce nad Prahou i pěknými vyhlídkami ze Svatováclavské vinice.

O týden dříve žactvo OACR putovalo, ovšemže virtuálně, po Kolumbii.  Jediná země, která je současně andská, amazonská, karibská i pacifická, se vymaňuje z vnitřních problémů a stává se vyhledávanou destinací, o čemž nás tradičně ve Světozoru přesvědčila náchodská agentura Planeta Země 3000 cestovatele Adama Lelka.

Na podzim proběhly hned tři výlety do německy mluvících zemí pořádané Mgr. Yvetou Vejtasovou: nejprve se třídy 4. C a 4. D v rámci výuky vypravily do saských Drážďan a nedaleké Míšně s muzeem nejstarší evropské porcelánky. První z dvou sobotních mimoškolních cest zamířila do švýcarského Curychu, k Rýnským vodopádům u Schaffhausenu a do bádenské Kostnice, druhá pak poskytla zevrubnou adventní prohlídku bavorského Norimberka.

Všem cestovatelům z oavin přejeme pohodový konec roku a těšíme se na viděnou při akcích v roce 2020.

- RNDr. Stanislav Koňařík -

 

vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji 
vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji 
vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji 
Vytisknout