Slavnostní vyřazení absolventů OA Vin 4. června 2016

  Michnovský palác na Malé Straně. Je úterý 4. června roku 2019 a toto krásné prostředí se stává opět kulisou významné události. Ve 14 hodin zde začíná slavnostní vyřazení úspěšných absolventů Obchodní akademie Vinohradská. 

  Situace těsně před zahájením ceremoniálu je podobná té z let minulých. V předsálí jsou hloučky svátečně oblečených maturantů, v sále už sedí jejich rodiče a další blízcí a v postranním malém sále jsou připraveni učitelé, včetně vedení školy.

  Před zahájením zbývá dodat, že i tomu letošnímu loučení se studenty dodal červen velmi teplé počasí a dusno stačilo za těch pár dní proniknout i do těchto historických prostor. Naštěstí je vše připraveno tak, aby měla slavnost spád a netrvala dlouho.

  Absolventi a poté i učitelé nastupovali za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur.

 

 Slavnost zahájil prof. Mgr. Milan Brožek, který také celou akci organizačně připravil a moderoval.

  Profesor Brožek poté předal slovo řediteli školy, RNDr. Milanu Mackovi, CSc.

  Po úvodních slovech přišlo na řadu samotné předávání maturitních vysvědčení – právě převzetím tohoto vysvědčení studenti symbolicky ukončují své studium na Obchodní akademii Vinohradská. Červené desky signalizovaly, že student odmaturoval s vyznamenáním. 

 

 Vysvědčení předávali třídní učitelé jednotlivých maturitních tříd. Třídě 4. A je tedy předával prof. Mgr. Martin Nápravník.

 

  Studenti 4. B přebírali vysvědčení z rukou profesorky PaedDr. Hany Eisenbergerové.

Nejúspěšnější třídě, 4. C, předávala vysvědčení jejich třídní profesorka Ing. Dana Fuková.

 

 Svojí třídě 4. D předal desky s vysvědčením třídní profesor Mgr. Petr Bek.

  A předávání ukončili studenti 4. L a jejich třídní profesor Mgr. Kamil Cmunt.

  S čerstvými absolventy Obchodní akademie Vinohradská se rozloučil a také jim pár moudrostí předal prof. Mgr. Milan Brožek. Jako dějepisář  přitom využil výročí úmrtí českého krále Václava IV. k zamyšlení nad tím, jak lze hodnotit osobnost člověka.

  Vyřazení absolventů bylo zakončeno  českou hymnou.

 

Všichni pak vycházeli na nádvoří, kde slavnost, jak je obvyklé, ještě doznívala.

- Mgr. Vladimír Císař -

Vytisknout