Olympiáda z českého jazyka

Dne 4. 12. 2018 se jako každoročně konala olympiáda z českého jazyka. Ze 38 přihlášených studentů ji nakonec absolvovalo 33. Se zadanými úkoly si nejlépe poradila Karolína Vorlová ze 3. D (celkem 39 bodů) a 2. místo se shodným počtem bodů (37) obsadili  Kateřina Karbanová ze 2. C a Michal Hrachovický ze 3. D. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za účast a snahu.

- Za PK ČJL Mgr. Karla Jedličková -

Vytisknout