Návštěva Národního muzea

Poslední školní týden se žáci rozhodli strávit na výletech. Třída 1. B se v pondělí 24. června vydala na návštěvu nedávno znovuotevřeného Národního muzea, a to konkrétně na výstavu, která byla zaměřena na Československo. Tuto výstavu připravilo Národní muzeum a Slovenské národné  múzeum u příležitosti 100. výročí založení společného státu.

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava mapuje všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století, ale též konkrétní osudy obyčejných lidí. 1 200 předmětů doplněných dokumenty a interaktivními prvky návštěvníkům připomene, jak se v Československu žilo, jaké hodnoty vyznávalo a čím dodnes inspiruje svět. Vedle exponátů připomínajících každodenní život je výstava plná unikátních předmětů vztahujících se k osudovým okamžikům.

Výstava byla rozdělena na několik částí, z nichž každá se věnovala jinému tématu, např. školství, architektuře, vojenství, ekonomii a hospodářství nebo životu obyčejných lidí. Mohli jsme si prohlédnout soubory originálních dokumentů, např. Pittsburské a Mnichovské dohody nebo Československé ratifikace mírových dohod. Poseděli jsme si v dobových školních lavicích a poslechli si výklad o tom, jak vypadalo tehdejší školství i tehdejší volnočasové aktivity našich vrstevníků.

Po ukončení lektorovaného programu se většina žáků šla ještě podívat na kostru velryby a někteří navštívili další dvě výstavy – Rytíři nebes a 2 x 100. Můžete hádat, o čem byly. Tato akce nám potvrdila, že se žáci i učitelé obohatí o řadu příjemných zážitků, vyrazí-li na podobnou mimoškolní akci.

- Ivana Vostrá, 1. B -

vyzaduji vyzaduji vyzaduji  vyzaduji
Vytisknout