29. 5. 2021 jsme byli v Kutné Hoře

Za nádherného počasí se v sobotu uskutečnila první letošní exkurse, zaměřená tentokrát na perly středověké a barokní gotiky ve městě někdejších havířů.

Hned ráno si studenti osobně vyzkoušeli ražbu pražského groše, a to přímo ve Vlašském dvoře, sídle středověké mincovny. Prohlídka královského paláce zatím možná nebyla stejně jako sestoupení do bývalého dolu v nedalekém Museu stříbra. Přesto jsme v budově Hrádku navštívili několik zajímavých exposic včetně skansenu hornické osady a unikátního trejvu – dochovaného středověkého důlního stroje.

Odpoledne nás přivítal klenot nejvzácnější – velechrám sv. Barbory, kde jsme měli možnost zhlédnout interiér nejen ze země, ale i z empory. Když jsme se náležitě pokochali, nastoupili jsme na pochod z Kutné Hory do Sedlce. Nezastavilo nás ani nečekané krupobití, jen jsme byli trochu mokří, když nás pohltila sugestivní atmosféra pietní výzdoby v kostnici. Na závěr jsme ještě důkladně prošli Santiniho nádhernou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme využili mj. příležitosti nahlédnout z půdy shora na klenbu jedné z bočních lodí.

Všichni účastníci doufají, že nás v příštím školním roce žádná protipandemická opatření neomezí, a už teď se společně s ostatními těší na nové zážitky v dalších mimoškolních výpravách.

- Mgr. Milan Brožek -

Kutná Hora 2021 Kutná Hora 2021 Kutná Hora 2021 Kutná Hora 2021 Kutná Hora 2021
Vytisknout