Školní kolo soutěže Má dáti – Dal

Dne 5. 12. 2018 se již tradičně uskutečnilo školní kolo účetní soutěže Má dáti – Dal, do něhož bylo ze všech studentů 4. ročníků vybráno 19 účastníků. Nejlepšího výsledku dosáhl Dmitry Simonov ze 4. L (201 bodů), 2. místo získala Denisa Weissová ze 4. A (200 bodů) a 3. místo Barbora Kadlecová ze 4. D (179 bodů). Blahopřejeme a děkujeme všem za účast. Dva nejlepší jsou nominováni do celostátního kola soutěže ve Znojmě.

- Ing. Marie Fišerová, Ph. D. -

Vytisknout