Kurz první pomoci se 3. lékařskou fakultou UK

Již druhým rokem měli studenti 2. ročníku obchodní akademie a 3. ročníku ekonomického lycea možnost prohloubit své znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci člověku v případě náhlého ohrožení zdraví nebo života. Jejich průvodci byli studenti 3. lékařské fakulty UK. Každé z 5 zúčastněných tříd se věnovala skupina 3–4 studentů, kteří během dvouhodinového bloku jednak navozovali nejčastější krizové situace s radami, jak je co nejefektivněji řešit, jednak si naši žáci mohli prakticky vyzkoušet některé obvazové techniky a nacvičit nepřímou srdeční masáž na figurínách. Poučné jistě byly i autentické nahrávky na linku 155 a jejich rozbor.

 Studentům lékařské fakulty patří velký dík za pěkné, názorné a odborné vedení těchto kurzů. Studentům naší školy děkujeme, že se aktivně vyjadřovali k tématům a zapojovali do praktických činností.

 - Mgr. Kamil Cmunt  -

 vyzaduji vyzadujivyzaduji vyzaduji  vyzaduji
 vyzaduji vyzaduji   
Vytisknout