EUROSCOLA – Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 mělo 21 žáků ze 3. A, 3. B a 2. A třídy možnost účastnit se Dne Evropského parlamentu ve Štrasburku. Tato návštěva byla pro žáky odměnou za úspěšné vyřešení znalostního kvízu o Evropské unii v programu Euroscola. Cestu do Štrasburku si žáci zpříjemnili prohlídkou historického centra Norimberku a 5. prosince v 9 hodin ráno již společně s dalšími, více než 400 žáky z jiných středních škol v Evropě vstoupili do areálu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na žáky tady čekal poměrně náročný program. Po usazení v jednacím sálu se studenti z každé země představili. Naši školu a Českou republiku představil žák 3. B. Zdůraznil přínosy členství ČR v EU a význam demokracie a v tomto kontextu také připomněl 30. výročí sametové revoluce. Žáci si dále mohli vyzkoušet práci europoslanců – s přítomnými poslanci EP hovořili o různých problémech a po rozpravě si vyzkoušeli fiktivní hlasování na hlasovacích zařízeních europoslanců. Po obědě se žáci rozdělili do mezinárodních skupin, v nichž dále diskutovali o vybraných tématech s kolegy z jiných škol a to převážně v anglickém jazyce. V závěru slavnostního dne se všichni studenti znovu sešli v jednacím sálu, aby prezentovali výsledky svých diskuzí. Po slavnostním ceremoniálu s hymnou Evropské unie si žáci ještě prohlédli centrum Štrasburku a po večeři zamířili zpět do Prahy.

 - Ing. Mária Pipíšková Slamková -

vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji 
vyzaduji vyzaduji
   
Vytisknout